6.Sivil Sesler Festivali


Tahmini Başlama
16Eylül
2022
Cuma
18:00 - 23:00
Tahmini Bitiş
17Eylül
2022
Cumartesi
18:00 - 23:00

İstanbul - Sarıyer

İstanbul Uniq Hall
Festival Kategorisi
Diğer  
Festival Editörü
Esin Ece
Detaylı incele Festival SahibiTürkiye’den ve dünyadan çeşitli sivil toplum aktörlerini aynı sahada bir araya getiren ilk etkinliklerden biri olan Sivil Sesler Festivali’nin yola çıkış tarihi epeyce eskiye dayanıyor… Aslında bir on yıl öncesine… Türkiye’nin dört bir yanında farklı tematik alanlarda çalışma yürüten sivil toplum örgütlerini bir araya getirmek, aralarındaki diyaloğu güçlendirmek ve buradan da topluma yayılan diyalog ortamına katkıda bulunmak amacıyla yola çıkan Sivil Sesler, STGM’nin yürütücüsü olduğu “Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişiminin ve Sivil Diyaloğun Desteklenmesi Projesi’nin alt bileşeni olarak ilk kez 2009’da düzenlendi. İstanbul’da Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen iki günlük festivalde çocuk haklarından engelli haklarına, gençlik haklarından mülteci haklarına, kadın haklarından çevre haklarına kadar pek çok farklı alanda hak temelli çalışma yürüten yüze yakın örgüt bir araya geldi. İki gün süren festivalde stant, atölye, panel, forum ve söyleşi etkinlikleriyle sivil toplum örgütleri bir araya gelerek birbirini tanıma, işbirliği olanaklarını konuşma ve alanlara dair tartışma olanağı yakalarken film gösterimi, konser ve stand-up gösterimleriyle de doyasıya eğlendiler. Hem farklılıklarımızın zenginlik olduğunu ve farklılıklarımızla hep birlikte yaşayabileceğimizi göstermek hem de sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket etmelerine destek sunmak amacıyla yola çıkan Sivil Sesler Festivali, Türkiye’de demokratik bir anlayışın sivil aktörler aracılığıyla yaygınlaşması yolunda önemli bir adım olarak yerini aldı. İki yıllık bir aradan sonra 2011 yılının Temmuz ayında ise bu kez anayasa değişikliğini gündeminde “Bizsiz Sivil Anayasa Olmaz” diyerek sivil toplum örgütleriyle Ankara’da bir araya geldik. Türkiye’nin farklı bölgelerinden yüzden fazla sivil toplum örgütüyle buluştuğumuz bu festivalde ise eşitlikçi, özgürlükçü, çoğulcu ve ekolojik bir anayasa için hem taleplerimizi konuştuk hem de yasa yapıcılara çağrıda bulunduk. Yeni anayasanın yapım sürecinde STÖ’lerin katılım taleplerini kamuoyuna ve yasa yapıcılara duyuran çalışmanın ilk adımı olan bu 2011 yılındaki bu festival, politika yapım süreçlerine sivil toplum örgütlerinin etkin katılımının sağlanması ve kanallarının açılması talebinin yükseltildiği alan olarak Türkiye’nin demokratikleşme tarihinde yerini aldı. 2014 yılının Mayıs ayına geldiğimizde ise Soma’daki facianın yarattığı bulutların altında Sivil Sesler’in üçüncüsü için biraraya geldik. Festivalin başlangıç tarihinden 2 gün önce Soma’da yaşanan facia sonrasında ilk olarak etkinliği iptal etmeyi düşündüysek de sivil toplumun renklerinin bir araya gelerek Soma sonrası Türkiye tablosuna yapacağı katkıya olan inancımızla Türkiye’nin sivil sesleriyle buluştuk. Bir forum olarak organize ettiğimiz ve özgürlüğümüzün sınırlarını konuşmak üzere tasarladığımız bu buluşmada ise “yaşam hakkı” ekseninde özgürlüğün sınırlarını keşfetmeye ve bu sınırlara müdahale etmeye ön ayak olduk. STGM’nin onuncu yaşında düzenlediğimiz bu forum, katılımcılığın yalnızca bir araya gelmek değil aynı zamanda “yaşam hakkı” için ortak mücadeleye katılım olduğunu göstermesi açısından da Türkiye’nin sivil tarihindeki yerini aldı. Sivil Sesler Festivali farklı çalışma alanlarından gelen sivil toplum örgütlerinin alanlarındaki deneyimlerini, birikimlerini, çalışmalarını ve hayallerini paylaşabilecekleri bir etkinlik..
Festival içeriği yakında yayınlanacak.Aşağıdaki tarih tahmini olup kesinlik kazanmamıştır.
DİĞER YILLAR


  • 5. Sivil Sesler Festivali
  • 4. Sivil Sesler Festivali


⇱ Sürükle

Hepsini Sil  

X