12.Yörex Yöresel Ürünler Fuarı


Tahmini Başlama
19Ekim
2022
Çarşamba
10:00 - 20:30
Tahmini Bitiş
23Ekim
2022
Pazar
10:00 - 20:30

Antalya - Aksu

Anfaş Antalya Fuar Merkezi

Festival Sahibi
Antalya Ticaret Borsası
Festival Kategorisi
Yeme-İçme   › Yöresel Ürünler  
Web Sitesi
www.yorexfuar.com

Festival Editörü
Festivall 1.Editör
Detaylı incele Festival SahibiYÖREX Yöresel Ürünler Fuarı, üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım ürünleri gıda ürünleri, el sanatı ve sanayi ürünlerini ulusal ve küresel ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen bir organizasyondur. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nın temel amaçları arasında şunlar yer alır: • Yöresel ürünlerin ticarileşme süreçlerini desteklemek, • Yöresel ürünlerde markalaşmayı sağlamak, • Yöresel ürünlerin katma değerini arttırmak, • Yöresel ürünleri üreten işletmelerin ekonomik kapasitelerini geliştirmek, • Yöresel ürünleri kamuoyuna mal etmek… • Yöresel ürünlerimizin, iç pazarda baskınlık kuran ithal ürünler arasında eriyip gitmesine engel olmak, • Yerel pazarlarda sıkışıp kalmış yöresel ürünlerimizin, daha geniş pazarlarda değer bulmasına yardımcı olmak, • Yöresinin adını almış ve bu özelliği ile tescillenmiş ürünlerin ulusal ve küresel pazarlardaki değerini artırmak, • Yöresinin adını almış, ancak tescillenmemiş ürünleri, coğrafi işaretler başta olmak üzere benzeri belgelendirmeler ile tescillenmesini teşvik etmek, • Oda ve borsalarımızın yöresel ürünlerini ulusal ve küresel pazarlarda tanıtma konusunda öncü kurum olma özelliklerini pekiştirmek, • Oda ve borsalarımızı yöresel ürünlerinin ticarileştirilmesi konusunda birbirleriyle kaynaştırmak, iletişimlerini geliştirmek ve ortaklaşa çalışmalarına zemin hazırlamak, • Yöresel ürünlerin odağında yöresel değerlerin ve kültürel unsurlarımızın fuar süresince etkileşimini ve paylaşımını sağlamak, • Yöresel ürünlerin ticari değerlerini ve hacmini yükselterek, yöredeki istihdamı geliştirmek ve tersine göçü arttırmak, • YÖREXYöresel Ürünler Fuarı’nın ulusal ve küresel düzeyde devamlılığını sağlamak…
Festival içeriği yakında yayınlanacak.Aşağıdaki tarih tahmini olup kesinlik kazanmamıştır.
DİĞER YILLAR


  • 11. Yörex Yöresel Ürünler Fuarı
  • 10. Yörex Yöresel Ürünler Fuarı
  • 9. Yörex Yöresel Ürünler Fuarı

⇱ Sürükle

Hepsini Sil  

X