Aladağ(Karsantı) Belediyesi

Web
E-posta
: info@aladag.bel.tr
Telefon
: 0(322) 591 20 18
Adres
: Sinanpaşa Mahallesi Necati KURMEL Cad. NO :3 Aladağ Adana
Bölge
: Akdeniz Bölgesi
İl
: Adana
Diğer
: Yüzölçüm: 1.347 M² / Posta Kodu: 1720 / Alan Kodu: 322

Aladağ(Karsantı) Kaymakamlığı

Web
E-posta
: info@aladag.gov.tr
Telefon
: 0(322) 591 20 07
Adres
: Mansurlu Mah. İnönü Cad.Hükümet Konağı Kat:2 Aladağ/ADANA

Aladağ(Karsantı) Hakkında

İlçenin tarihi ilk çağlara kadar uzanır. Aladağ ve çevresinin tarihi gelişimini Adana tarihinin gelişimi ile birlikte ele almakta yarar vardır. Çünkü, Aladağın ormanları ve Aladağlardan Adana şehrine ulaşan Seyhan Nehri her dönem önemini korumuştur. Bunun yanında Akören, Mazılık, Kızıldam, Ağcakise, Sarıçiçek ve daha birçok yerde bulanan kilise harabeleri, Meydan kalesi başta olmak üzere kale yıkıntıları Aladağ İlçesini tarihi geçmişi bakımından yüzyıllar öncesine götürmektedir. M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Büyük İskenderin gemi yapımında kullanmak üzere Pos Ormanlarına gelerek, Sedir ağaçlarını kestirip, suyollarıyla Akdenize indirdiği bilinmektedir. Yüzyıllar öncesinde Cumhuriyet Dönemine kadar Adana ve çevresinde Kizvatna Krallığı, Hititler, Kueliler, Asurlular, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Abbasiler, Ramazanoğulları ve Osmanlı Devleti hâkimiyet kurdular. Bu dönemlere ait Aladağ ve çevresinde bulunan tarihi kalıntılar, kaleler, kilise harabeleri, harabeleri ve daha birçok kalıntı bu bölgede yüzyıllar öncesine varan bir yaşantının olduğunu göstermektedir. Birçok kaynak doğrultusunda buralara yerleşmenin nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: - Kilise kalıntılarının çok olması ve küçük yerleşmelerle sınırlı kalması dini yaşamın yasaklanması sonucunda buralara yerleşmelerin olduğunu göstermektedir. İnsanlar dağ aralarında dar alanlara yerleşerek hem dinlerini yaşamaya çalışmışlar hem de korunmuşlardır. - Aladağın Orta Toroslarda bir kervan yolu olması ve bir ticaret merkezi olan Kayseriye en kısa geçişin buradan sağlanması yine Aladağ ve çevresine insanların yerleşmelerine sebep olmuştur. - Gür ormanların olması ve orman ürünlerinin Seyhan Nehri arayıcılığı ile Adanaya taşınması, bunun da geçim kaynağı olması - Aladağ ve çevresindeki maden yatakları, özelikle demir madeninin bulunması ve işletilmesi - Çukurovaya Oğuz- Türkmenlerin yerleşmesi ile buraların Yaylak ve mezra olarak kullanılması - Eşkıyaların, asker kaçaklarının ve suçluların saklanabileceği yerlerin bulunmasıdır. Eti, Roma, Bizans devirlerini geçiren bölge, M.S. 12. yy.da Anadoluya gelen Türklerin yurdu olmuştur. Oğuz Boyuna ait Üç okların Türkmen beylerinden Karaisa bu bölgeye gelerek burayı yurt tutmuştur. Selçuklu Arşivlerinde, Anadoluya bir Vatan Garibi olarak gelen bir kısım Türkmen aşiretlerinin muhtemelen Adana İli, Aladağlar çevresinde yerleştikleri bilinmektedir. Bu aşiretlerin başında Bozdoğan, Avşar, Karahacılı, Cerit ve Sarıkeçililer gelmektedir.

  Kuruma ait festivaller

aladag-kardan-adam-senligi
Aladağ Kardan Adam Şenliğ..
Adana Seyhan
Tarih: 05.02.2023
Bitiş:05.02.2023

⇱ Sürükle

Hepsini Sil  

X