Çıldır Belediyesi

Web
E-posta
: cildirbelediyesi75@gmail.com
Telefon
: 0(478) 311 21 64
Adres
: Çıldır Belediyesi, Çıldır, Ardahan
Bölge
: Doğu Anadolu Bölgesi
İl
: Ardahan
Diğer
: Yüzölçüm: 1163 M² / Posta Kodu: 75400 / Alan Kodu: 478

Çıldır Kaymakamlığı

Web
E-posta
: cildir@icisleri.gov.tr
Telefon
: 0(478) 311 25 00
Adres
: Çıldır Kaymakamlığı, Yenimahale Aşık Şenlik Caddesi, Özel İdare Binası Kat: 2 Çıldır

Çıldır Hakkında

Çıldır, en eski Türk yerleşim merkezlerinden biridir. Heredot tarihinde de bahsedildiği gibi, M.Ö. 650-700 yılları arasında bölgeye gelen Saka Türkleri, Çıldır´ a ebedi Türk olma damgasını vurmuşlardır. Zaten Çıldır adı da oradan gelmektedir. Çıldır, Oğuz Han´ın Çavuldur Boyu adının; Çavuldur (Çaldur) Çıldır şeklinde fonetik bir değişikliğe uğramış biçimdir. Çavuldur, Oğuz´un Gökhan´dan olma ikinci torunudur. Yöre halkının meskuniyeti, böylece 1071 Zaferi´nden çok daha gerilere gider. Öyle ki, Anadolu kapılarını ebedi olarak Türklere açacak olan Sultan Alpaslan´ın ordusu, Çıldır´a geldiğinde, Akçakale mevkiinde üç gün misafir edilir ve ordusuna takviye birlikler verilir. Çıldır´ın bilinen tarihi zamanımızdan 6000 yıl öncesine gitmektedir. Yapılan araştırmalarda Hurrilerin burada Akçakale ada kenti olmak üzere bir devlet kurduklarını göstermiştir. M.Ö. 1900-1400 yılları arasında kurulan Kitanlı Devleti Çıldır gölü ve çevresine 500 yıl hakim olmuştur. Bundan sonra merkezi otoritesi kayıp olan Hurilerin 600 yıl süren derebeylik devresinde Akçakale Köyü merkez olmak üzere Gökdağ, İnektepe, Kalaça, Akçakale´ nin kuzeyinde Senger denilen yerlere birer kale kurarak derebeylik yörede egemen olmuştur. Özellikle Senger- Gökdağ üzerinde Trabzon´a kadar uzanan tarihi ipek yolunun bir kolunun da kontrol altına alınabilmesi için bir tepenin yapay engellerle sarplaştırılmasıyla dikkati çeker. Burası hem Çıldır gölüne hem´ de Çıldır ovası´ na hakim bir derebeylik´ idi. Daha sonra aynı ırktan olan URARTU Devleti´nin egemenlik sürdüğü görülür. M.S. 650 yıllarında SAKA Devleti, URARTU Devletinin egemenliğine son vermiştir. Bir süre sonra yani M.S. 429 yılında 200 yıl boyunca İranlılar Çıldır´a hakim oldular. Bu dönemin izleri mezarda ateş yakmak ve ateşe su dökmenin günah sayılması gibi inançlarla günümüze ulaşmıştır. 450-500 seneleri arasında Musevi inancını kabul etmiş olan Hazarlar büyük bir Devlet kurarak Çıldır ve çevresini´ de topraklarına kattılar. Bu dönemde buralarda bulunan Kazak ve Borcalı´lara TEREKEME adı verilirdi. Selçuklu Sultanı Alpaslan 1064 yılında Horasan´dan büyük bir ordu ile gelip Mayıs ayında Cavak Sancağının merkezi olan Akçakale´ yi feth etti. Alpaslan´ ın savaşmadan teslim olma önerisini götüren İbni Mücahit ve Ebu Semre-yi Akçakale Beyi öldürttüğünden kent savaşla alındı ve gece yakıldı. Gölün doğu kıyısındaki Albiz Kalesi´ de alınarak yakılıp yıkıldı. Çıldırın İdaresi Alpaslan´ın kayın pederi sayılan Müslüman Loru Terekeme beylerine verildi. Akçakale, Akal-Palak halkı göç ederek yanan şehirlerinin yerine Ahırkelek Kalesini yaparak yerleştiler. Türkçe´de Şeytan anlamına gelen Albız halkı ise Rabat (Yıldırımtepe) kuzeyine Şeytan Kalesini yaptılar. 1064 yılından itibaren Çıldır bölgesi merkezi Şeytan Kale oldu.

Görseller

  Kuruma ait festivaller

altin-at-kristal-buz-festivali
Altın At Kristal Buz Fest..
Ardahan Çıldır
Tarih: 11.02.2023
Bitiş:11.02.2023

⇱ Sürükle

Hepsini Sil  

X