Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Web
E-posta
: belediye@balikesir.bel.tr
Telefon
: 0(266) 239 15 10
Adres
: Eski Kuyumcular Mah. Mekik Sokak No:25
Bölge
: Marmara Bölgesi
İlçe Sayısı
: 19 / Yüzölçüm: 12.496 M2 / Posta Kodu: 10000

Balıkesir Valiliği

Web
E-posta
: balikesir@icisleri.gov.tr
Telefon
: 0(266) 245 13 01
Adres
: Eski Kuyumcular Mah. Hükümet Cad. No:2 Hükümet Konağı Karesi/BALIKESİR

Balıkesir Hakkında

Verimli topraklar, uygun iklim, Marmara ve Ege denizlerine kıyısı olması gibi özellikleriyle batı Anadolu bölgesi, tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Yapılan yüzey araştırmaları neticesinde Balıkesir yöresinin tarih öncesi dönemde özellikle Kalkolitik çağın sonlarında Balkanlardan gelen göçmenlerin yerleşimine sahne olduğu anlaşılmaktadır.1 Tunç Çağında ise bölgenin Troia kültürünün etki alanı içinde bulunduğu bilinmektedir.2 Bu döneme ait en önemli tarih öncesi buluntu yerleri Balıkesir çevresindeki Yortan, Babaeski ve Ovabayındır mezarlıklarıdır. Kentin bilinen ilk sakinleri Mizi ya da Misi ismiyle anılan Misyalılardır.. Bölgeye isimlerini veren Misi´ler Frigler´le aynı kökten olup beyaz ırkın önemli bir kısmını teşkil eden Aryan kısmının Pelaj şubesine mensupturlar. Pelajlar´ın tarımda oldukça ileri oldukları bilinmektedir.4 Bağımsız bir devlet kuramayan Misyalılar, Hitit, Frig, Pers, Büyük İskender ve Bergama Krallığı egemenliği altında yaşamışlardır. Bölge Hitit İmparatorluğu döneminde ise Assua olarak adlandırılmıştır. Muhtemelen M.Ö. 1200 yıllarında ortaya çıkan ve Troia´nın yıkılması ile başlayan deniz kavimleri göçüyle bölgeye Thrak boyları yerleşmiştir.5 Demir çağı olarak bilinen bu dönemin ortalarında hâkimiyet Lidya Devleti´nin elinde bulunmaktaydı. Aynı dönem içinde ise kıyı bölgeler Grekler tarafından kolonize edilmişti.6 M.Ö. IV. Yüzyıldan itibaren bölge Pers istilasına uğramıştır. Bu dönemde Misyalılar sık sık ağır vergiler nedeniyle isyan etmişlerdir. Pers hükümdarı III. Darius tarafından Pergamon ( Bergama) satraplığına bağlanan bölge, M.Ö. 334 yılından sonra ise Büyük İskender´in yani Makedonya Krallığı`nın egemenliği altına girmiştir. Bu dönemde Balıkesir ili ve çevresi Mysia bölgesi olarak anılmaya başladı.7 Balıkesir Misya olarak adlandırılan bu bölgenin Küçük Asya kısmında yer almaktadır. Başlıca yerleşim yerleri ise, Sizik (Belkız), Lampeseak (Lâpseki), Pekot (Pergos), Miyopolis (Mihaliç), Artema (Gönen), Jaleya ( Sarıköy), Artas (Erdek) ve Panarmos (Bandırma) dur. Büyük İskender´in ölümü üzerine Bergama Krallığı hâkimiyetinde kalan bölge daha sonra Roma İmparatorluğu`nun Anadolu´daki ilk eyaleti olan Asia Minör´e (Küçük Asya) bağlanmıştır. Balıkesir bu dönemde kent kimliği kazanmıştır. İmparator Hadrianus´un (M.Ö. 117–138)Apias Pediun´da (Balıkesir ovası) geçirdiği başarılı bir ayı avı sonrası, bu av anısına bir kent kurulmasını emretti. Kurulan kente İmparatorun ismine atfen Hdrianoutheria (Balıkesir) adı kondu.8 Kent kuruluşu sonrası kısa sürede sikke darbı gerçekleştirildi. M.S. 395´de Roma imparatorluğunun ikiye ayrılmasıyla kentin idaresi Doğu Roma yani Bizans´a geçti. Bu dönemde kent piskoposluk merkezi haline gelmiştir.

Balıkesir Fotoğrafları

  Kuruma ait festivaller

balikesir-hamsi-festivali
Balıkesir Hamsi Festivali..
Balıkesir Balıkesir
Tarih: 10.01.2022
Bitiş:14.01.2022
⇱ Sürükle

Hepsini Sil  

X