festival-loader


Amasra Belediyesi

Web
E-posta
: info@amasra.bel.tr
Telefon
: 0(378) 315 10 81
Adres
: Kum Mah. Küçük Liman Cad. No:2 74300 Amasra BARTIN
Bölge
: Karadeniz Bölgesi
İl
: Bartın
Diğer
: Yüzölçüm: 178,8 M² / Posta Kodu: 74300 / Alan Kodu: 378

Amasra Kaymakamlığı

Web
E-posta
: amasra@icisleri.gov.tr
Telefon
: 0(378) 315 33 88
Adres
: Kaleşah Mahallesi Çeşm-i Cihan 1 Sokak No:2 Amasra/BARTIN

Amasra Hakkında

Amasra yada tarihte bilinen ilk adıyla Sesamos şehri, M.Ö XII. Yüzyıla kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Bu dönemde bölgede görülen Gasgas ve Hitit egemenliğinden sonra şehir, Fenikelilerce ticari amaçlara yönelik bir koloni olarak kullanılmıştır. Kısa süren Fenike hakimiyeti sonrasında İon kolonizasyon hareketleri ile şehir Miletli ve Megaralı denizcilerce ele geçirilmiş ve kısa zamanda tüm Batı Karadeniz sahilinin önemli bir ticari çekim merkezi haline gelmiştir. Özellikle bölgenin zengin orman ürünleri (başta şimşir, meşe palamudu, kestane olmak üzere) ticaretin gelişmesinde en önemli etkendir Bir dönem Lidya egemenliğine giren şehir, M.Ö IV. Yüzyılda Pers yönetimine geçmiştir. Makedonyalı Büyük İskender´in Anadolu´yu Pers istilasından kurtarmasından sonra Sesamos´un yönetiminin Persli bir prenses olan Amastris´e geçtiğini görüyoruz. Bu dönemde canlı bir ticari hayat ile şehir tarihinin en parlak dönemini yaşamıştır. Amastris´ ten sonra iki yüzyıl kadar Pontus Krallığı´na bağlı kalan şehir M.Ö 70 de Romalıların hakimiyetine girdi. Paflagonya eyaletinin merkezi olan şehir, Roma İmparatorluğunun 395´te ikiye ayrılması ile Doğu Roma sınırları içerisinde kalmıştır. Doğu Roma yönetiminde ´Amastedos´ adı ile anılan şehir, ticari fonksiyonlarını giderek kaybetmiş, özellikle dinsel bir merkez haline gelmiştir. 1071 Malazgirt Savaşı sonrasında, Kutalmışoğlu Süleyman Şah önderliğinde başlayan fetihler Amasra´ya kadar uzanmış, Türk komutanlarından Emir Kara Tigin tarafından kuşatılan şehir alınamamış, ancak buradaki Bizans Garnizonu vergiye bağlanmıştır. Bizans´taki taht kavgalarında zaman zaman bir üs merkezi olan şehir, Anadolu Selçukluları devrinde Selçuklu hükümdarı Rükneddin Süleyman´la dostane ilişkiler kurarak ticaretin yeniden canlanmasını sağlamıştır. XIII. Yüzyılda Cenevizli tüccarlar şehri ele geçirmişlerdir, Ekim 1460´ta Fatih Sultan Mehmet´in fethine kadar Ceneviz yönetiminde kalan şehirde canlı bir ticari hayatın yansıması olarak pek çok sanat eseri günümüze ulaşmıştır. Amasra´nın Osmanlılarca fethi öncesinde şehre tepeden bakan Fatih, hayranlığını şöyle dile getirir: ´ Lala, Çeşm-i Cihan bu mudur ola?´ Fetih sonrası şehirdeki iki kilise camiye çevrilir, bir kadı atanır ve Fatih´in emriyle Eflani Kalesi halkı Amasra´ya yerleştirilir. Osmanlı yönetimindeki şehir, Bolu Sancak Beyliği´ne bağlı bir merkez olarak varlığını sürdürmüş, bu dönemde şehri ziyaret eden Batılı gezginler büyük bir hayranlıkla bahsetmişlerdir. Mondros Mütarekesi sonrasında tüm yurtta olduğu gibi bölgede de direniş örgütleri kurulmuştur. Bartın Kuva-yi Milliye Teşkilatı oluşturulmuş, bu teşkilatın bir kolu Alemdarzade Nuri Efendi başkanlığında Amasra´da kurulmuştur. Nuri Efendi, Osmanlı hükümetine ve İstanbul´ daki büyük devlet elçiliklerine çektiği telgrafta ´ Amasra´nın Anadolu´nun kopmaz bir parçası olduğunu´ bildirmiştir. Bu dönemde Zonguldak´ı işgal eden Fransızların Amasra´yı da işgal edecekleri haberleri karşısında, bu çıkarmayı önlemek için Kemal Bey (Samancıoğlu) komutasında Sahil Tasarrut Müfrezesi kurulmuştur. Kemal Bey önderliğinde Amasralı ve Kurucaşile´li gençlerden oluşan bu kuvvet bölgedeki eşkiyalık hareketlerine karşı başarılı mücadeleler yaptıktan sonra topluca cepheye giderek Kurtuluş Savaşı´nda görev aldılar. Yine bu dönemde Amasra maddi ve manevi yönden kurtuluş mücadelesine katkıda bulunmuş, özellikle İstanbul´dan Ankara´ya geçişlerde, Rusya´dan gelen yardımların aktarılması ve sahillerin güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynamıştır.

Görseller

  Kuruma ait festivaller

cakraz-hamsi-senligi
Çakraz Hamsi Şenliği
Bartın Amasra
Tarih: 25.11.2023
Bitiş:25.11.2023

⇱ Sürükle

Hepsini Sil  

X