Bolu Belediyesi

Web
E-posta
: info@bolu.bel.tr
Telefon
: 0(374) 444 26 58
Adres
: Büyük Cami Mah. İzzet Baysal Cad. No: 99 BOLU
Bölge
: Karadeniz Bölgesi
İlçe Sayısı
: 9 / Yüzölçüm: 1.524 M2 / Posta Kodu: 14000

Bolu Valiliği

Web
E-posta
: bolu@icisleri.gov.tr
Telefon
: 0(374) 215 37 60
Adres
: Tabaklar Mahallesi, İzzet Baysal Cd. No:2, 14100 Bolu Merkez/Bolu

Bolu Hakkında

Bolu´da bilinen en eski uygarlık Hititler´dir. Bolu, Hititlerden sonra sırasıyla Frigler, Persler derken Makedonya kralı Büyük İskender topraklarına dahil oldu. Ardından Bitinya, Roma imparatorluğu ve ardından da Malazgirt zaferi sayesinde 1080´li yıllarda Türkmenler Bolu´ya yerleşmişlerdir. Sonraki zamanlarda Osmanlı Devleti hakimiyetine girmiştir. M.Ö. 1200´lü yıllarda bütün Hitit toprakları gibi Bolu da Friglerin elindeydi. M.Ö. 6. asırda Persler bölgeye hakim oldular. M.Ö. 336´da Büyük İskender Persleri yenerek Anadolu´nun bir çok yeri gibi Bolu´yu da ele geçirdi. Büyük İskender´in ölümü üzerine Makedonya yıkılınca Bolu bölgesinde Bitinya Krallığı kuruldu. Yazılı belgeler, o dönemlerden kalan arkeolojik eserler ve tarih kaynaklarına göre, Trak göçleri sonunda Sakarya ve Filyos Nehrinin yayı içine yerleşen halk “Bithyn” ismi ile anılıyordu. Bu yüzden Bolu´nun da içinde bulunduğu Kuzeybatı Anadolu´ya “Bithynia” denilmiştir. Bithynler tarafından Salonia Campus denilen Bolu Ovası ve çevresinin adı Romalılar tarafından “Claudio Polis” olarak değiştirilmiştir. Bolu isminin de “Polis”ten geldiği sanılmaktadır. Üç tepe üzerinde kurulmuş olan şehir içte ve dışta surlara sahipti. Şehrin kuzeyinde Halı Hisarı bölgesinde bu surların kalıntıları görülebilmektedir. 1071 Malazgirt zaferinden sonra batıya yayılan Türkmenler 3 yıl sonra Bolu´ya yerleştiler. Selçuklu Devleti´nin komutanları Artuk, Tutuk, Danişmend, Karateki ve Saltuk Beyler Süleyman Şah´ın emrinde İstanbul sınırına dayandılar. Bu akınlar sırasında Bolu, Horasanlı Aslahaddin tarafından fethedilmiştir. Bolu Yöresine Osmanlı akını ilk kez Osman Gazi tarafından başlatılmıştır. Bolu yöresinin tümüyle fethedilmesi ise Orhan Gazi döneminin ilk yıllarına (1324 – 1326) rastlar. Bir başka rivayete göre Osmanlılar zamanında bölgede, bol olarak Uluğ – Alim olması nedeniyle önceleri “Bol Uluğ”, zamanla yöre “BOLU” olarak isimlendirilmiştir. Yıldırım Beyazid´in ölümü ile başlayan şehzadeler savaşına Bolu, birçok kez sahne oldu. Bolu, Ankara Savaşı sonrası Timur´un talan ettiği bölgelerin dışında kaldığı gibi, bu tehlike bitinceye kadar, Osmanlı Devleti´nin 2. kurucusu sayılan Çelebi Mehmet´i de Kızık Yaylasında barındıran belde olmuştur. Çelebi Mehmet´in Osmanlı Devleti´nin birliğini sağlamasından sonra ise Bolu, düzenli bir yönetime kavuştu.

Bolu Fotoğrafları

  Kuruma ait festivaller

can-dostlar-festivali
Can Dostlar Festivali
Bolu Bolu
Tarih: 02.10.2021
Bitiş:02.10.2021
⇱ Sürükle

Hepsini Sil  

X