Çorum Belediyesi

Web
E-posta
: iletisim@corum.bel.tr
Telefon
: 0(364) 225 08 10
Adres
: Yeniyol Mah. Gazi Cad. No: 2 PK.19200 ÇORUM
Bölge
: Karadeniz Bölgesi
İlçe Sayısı
: 13 / Yüzölçüm: 12.797 M2 / Posta Kodu: 19200

Çorum Valiliği

Web
E-posta
: corum@icisleri.gov.tr
Telefon
: 0(364) 213 52 07
Adres
: Karakeçili Mah., Gazi Cad. No:1, 19030 Merkez/Çorum Merkez/Çorum

Çorum Hakkında

Çorum adının kaynakları ile ilgili muhtelif rivayetler ve bilgiler vardır. Bizans (Doğu Roma) Kaynaklarına Göre Anadolu´nun Türkleşmeye başladığı 1071 Malazgirt Meydan Savaşından çok önce Türk boyları yavaş yavaş Anadolu´ya sızmaya ve yerleşmeye başlamışlardır. Bu tarihte Bizans´a bağlı olan Çorum, Nikonya (Yankoniye) adını taşımaktaydı. Danişmendname´ ye Göre Melik Ahmet Danişmend çetin savaşlardan sonra Bizans´ın elinden Çorum bölgesini alır.Halk müslüman olup bağlılık gösterir. Ancak bu tutumları, Melik Ahmed´ i ve ileri gelen komutanları bir ziyafette zehirlemek istemelerinden dolayı bir tuzaktır. Bu kötü niyetlerini ve şehrin bir depremle tamamen yıkılacağını Melik Ahmet bir gece rüyasında görür. Melik Ahmet bu rüyanın verdiği endişe ile uyanırken şehir sallanmaya başlar. Askerlerini ve arkadaşlarını derhal kaleden çıkarır. Kaledeki Bizanslılar müslümanların çekilişinden memnun kalarak kaleyi tekrar kapatarak savaş hazırlığına başlarlar ve yeniden dinlerine dönerler. Fakat deprem yeniden şiddetlenerek kale ve şehir tamamen harabeye döner. Bizanslılara bu saldırılarından dolayı, suçlu anlamına gelen “Cürümlü” adı verilir, zamanla bu “Çorumlu” olur. Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre Evliya Çelebi Seyahatnamesinin II.Cildi 407.sahifesinde bölgenin havasının astım hastalarına iyi gelmesi nedeniyle, Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan hasta oğlu Yakup Mirza´ yı ve yüzlerce çorluyu (bakımsız, zayıf, hastaları) buraya göndermiş ve bunlar sağlıklarına kavuşmuşlardır. Bundan dolayı şehre Çorum denilmiştir. Çorum´un çevresinin dağlarla çevrili oldukça geniş bir ova olmasından dolayı (Çevrim) denildiği, halk ağzında Çorum´a dönüştüğü söylenmektedir. Çorum (önceleri bazen Çorumlu) Türklerin bölgeye gelmesiyle bu adı almıştır. Çorum veya Çorumlu adının Oğuz boylarından Alayunt´lu boyunun bir oymağına ait olduğu belirtilmektedir. Çorum İli, tarihin derinliklerinden günümüze dikkate değer izler taşıyan bir bölgedir. Her tarafında en eski tarihlerden bugüne kadar gelmiş değişik medeniyetlere ait kalıntılara rastlanır. Hititler Anadolu egemenliğine bu bölgeden başlamışlardır. Bölgede bu uygarlık kalıntıları bitişik veya üst üste bulunmaktadır. Bir Hitit höyüğü yanında bir Frig, Roma, Bizans devri mezarı veya taban mozaikleri, diğer yanda Selçuklu Kervansarayına ait yıkıntı yerleri ve onun yanında Osmanlı eserlerine rastlamak mümkündür. Çok sayıda tarih öncesi devrin en belirgin özelliğini taşıyan tabii ve yapma mağaralar mevcuttur. Yazılı tarih öncesi ve sonrası uygarlıkların kalıntıları, yapılan kazılarla gün ışığına çıkmakta ve Çorum bölgesinin uygarlık tarihinde eski bir medeniyet merkezi olduğunu göstermektedir.

Çorum Fotoğrafları

  Kuruma ait festivaller

corum-offroad-fest
Çorum Offroad Fest
Çorum
Tarih: 13.10.2024
Bitiş:13.10.2024
corum-enduro-festivali
Çorum Enduro Festivali
Çorum
Tarih: 14.09.2024
Bitiş:15.09.2024
uluslararasi-corum-hitit-fuar-ve-festivali
Uluslararası Çorum Hitit ..
Çorum
Tarih: 17.07.2022
Bitiş:24.07.2022
⇱ Sürükle

Hepsini Sil  

X