İzmir Büyükşehir Belediyesi

Web
E-posta
: him@izmir.bel.trizmir.bel.tr
Telefon
: 0(232) 293 12 00
Adres
: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bulvarı, No:1, Konak/İZMİR
Bölge
: Ege Bölgesi
İlçe Sayısı
: 30 / Yüzölçüm: 12.007 M2 / Posta Kodu: 35250

İzmir Valiliği

Web
E-posta
: izmir@icisleri.gov.tr
Telefon
: 0(232) 455 82 82
Adres
: Konak Mahallesi, İzmir Valiliği İç yolu, 35250 Konak/İzmir

İzmir Hakkında

XIX. Yüzyılda İzmir Belediyesi´nin Kuruluşu Osmanlı İmparatorluğu´nda yerel yönetimlerin doğuşu genel olarak 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra gerçekleşmiştir. Tanzimat ve Meşrutiyet reformlarının sınırlarını çizmiş olduğu Osmanlı modernleşmesi ve bu modernleşme projesinin yereldeki en önemli adımlarından birisi olan belediye örgütlenmeleri öncelikli olarak imparatorluğun İstanbul, İzmir, Selanik gibi liman kentlerinde ortaya çıktı. Bu kentlerin imparatorluğun önemli bir ticaret merkezi olmalarının yanı sıra, içlerinde barındırdıkları çok kültürlü sosyal doku belediye örgütlenmelerinin ilk kez bu kentlerde filizlenmesine neden oldu. 1877 tarihli “Vilayetler Belediye Kanunu” Osmanlı Devleti´nde Belediyecilikle ilgili ilk hukuksal düzenleme olmasına rağmen, Türkiye´de kentsel hizmet kurumu olarak belediye örgütlenmelerinin tarihini 19.yüzyılın ikinci yarısına kadar götürmek olasıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi Sanayi Devrimi sonrasında genişleyen Avrupa iktisadi yayılımı; 19.yüzyılda İzmir, Selanik ve İstanbul gibi Osmanlı liman kentlerini batıya açık bir pazar haline dönüştürmekle kalmamış, aynı zamanda bu kentlerde ulaşımdan haberleşmeye varıncaya değin kentsel alt-yapı hizmetlerinin de devreye girmesine neden olmuştur. Osmanlı limanlarında ticaret yapan yabancılar, Osmanlı kentlerinin alt yapı hizmetlerinin yetersizliğini sürekli gündeme getiriyorlardı. Nitekim İstanbul´dan sonra İzmir´de de bir belediye biriminin oluşturulması yolunda ilk girişimler İzmir ve hinterlandında ticari etkinliklerini sürdüren yabancı tüccarlar, konsolosluklar ve Levanten aile şirketlerinden gelmişti. İstanbul´da bulunan Başbakanlık Osmanlı Arşivi´nde ki bir belgede Osmanlı Devleti´nin 25 Kasım 1867´de İzmir´de bir belediye dairesi kurulmasına izin verdiği anlaşılmaktadır. Söz konusu belgede yabancı tüccar ve sermaye sahiplerinin de Belediye Meclisi´nde temsil edilmeleri gerektiği konusunda bir vurguya da yer verilmiştir. Bu gelişmeler ışığında İzmir´de belediyenin resmen kuruluş süreci 25 Kasım 1867 tarihinden itibaren başlamış, 1868 yılında ise gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla İzmir Belediyesi çalışmalarına başlamıştır. Nitekim 31 Aralık 1867 tarihli Ruzname-yi Ceride-yi Havadis adlı gazetede bu gelişme şu satırlarla haber edilmiştir. “Belediye dairesinin kurulmasının gözle görülür faydaları olduğunun herkesçe kabul edilmiş olmasından dolayı İzmir´de de böyle bir dairenin kurulmasına dair padişahın izin verdiğini haber aldık” İzmir´in Belediye Olmasına Dair Belge İstanbul´da Osmanlı İmparatorluğu´nun ilk beledi örgütlenmesi olarak kurulan ve Paris Belediyesi örnek alınarak oluşturulan Altıncı Daire-i Belediye´den sonra İzmir´de ticaret yapan Levanten aile şirketleri ve çok sayıda konsolosluk İzmir´de de İstanbul´dakine benzer bir belediye dairesinin kurulması gerektiği konusunda taleplerini 1860´ların başından itibaren dillendirmeye başladılar. Bu gelişmeler ışığında başta da belirtildiği gibi İzmir Belediyesi´nin İstanbul´daki Altıncı Daire-i Belediye´den sonra 1867 yılı 25 Kasım´ında kuruluş çalışmalarına başlamış ve 1868 yılından itibaren resmen çalışmalarına başlamıştır. İzmir´in 140 yıllık yerel yönetim geleneği içinde hizmetleriyle bu kentin çağdaş ve modern bir kent olarak gelişmesine öncülük etmiş çok önemli belediye başkanları vardır. Denilebilir ki, bazı belediye başkanları kurumsal olarak belediyenin de önüne geçerek İzmir yerel tarihi içinde önemli bir yer teşkil etmişlerdir. 1868´lerden Cumhuriyet dönemine kadar uzanan gelişmelerde İzmir belediyesinde görev yapan belediye başkanları gerçekleştirmiş oldukları alt yapı hizmetleriyle İzmir´i batılı modern bir kent havasına büründürmüşlerdir. Elimizdeki kaynaklar İzmir´in ilk belediye başkanının kim olduğunu tam olarak bize göstermese de Hüseyin Rıfat´ın Ticaret Rehberi´nde İzmir´in ilk belediye başkanları arasında Süleyman Bey isminde birinden zikredildiği bilinmektedir. Bütün bunlarla birlikte kaynakların saptayabildiği ilk belediye başkanı 1875´te İzmir Belediye Reisi olan Yenişehirlizade Ahmet Efendi´dir.

İzmir Fotoğrafları

  Kuruma ait festivaller

uluslararasi-izmir-tiyatro-gunleri
Uluslararası İzmir Tiyatr..
İzmir
Tarih: 04.04.2022
Bitiş:17.05.2022
uluslararasi-performans-festivali
Uluslararası Performans F..
İzmir Konak
Tarih: 19.12.2022
Bitiş:24.12.2022
zeytin-baris-festivali
Zeytin Barış Festivali
İzmir Urla
Tarih: 10.12.2022
Bitiş:10.12.2022
izmir-uluslararasi-film-ve-muzik-festivali
İzmir Uluslararası Film V..
İzmir
Tarih: 10.06.2022
Bitiş:19.06.2022
izmir-uluslararasi-mizah-festivali
İzmir Uluslararası Mizah ..
İzmir Konak
Tarih: 16.12.2022
Bitiş:22.12.2022
maraton-izmir
Maraton İzmir
İzmir Konak
Tarih: 16.04.2023
Bitiş:16.04.2023
balkanlilar-halk-danslari-ve-kultur-festivali
Balkanlılar Halk Dansları..
İzmir Konak
Tarih: 24.09.2022
Bitiş:02.10.2022
19-mayis-izmir-genclik-festivali
19 Mayıs İzmir Gençlik Fe..
İzmir Balçova
Tarih: 17.05.2022
Bitiş:21.05.2022

⇱ Sürükle

Hepsini Sil  

X