İzmit Belediyesi

Web
E-posta
: basinyayin@izmit.bel.tr
Telefon
: 0(262) 331 03 15
Adres
: 28 Haziran Mah. Alkan Sok. No:11 Mevlana Kültür Merkezi İzmit/Kocaeli
Bölge
: Marmara Bölgesi
İl
: Kocaeli
Diğer
: Yüzölçüm: 480 M² / Posta Kodu: 41040 / Alan Kodu: 262

İzmit Kaymakamlığı

Web
E-posta
: info@izmit.gov.tr
Telefon
: 0(262) 322 22 50
Adres
: Yenişehir Mah. Ova Sok. No:38 İzmit / KOCAELİ

İzmit Hakkında

1. Tarih Öncesi ve Nikomedia Dönemi Asya ile Avrupa kıtaları arasında önemli kara ve demiryolu güzergâhlarının kesiştiği bir yerde kurulan Kocaeli, bugün Marmara Bölgesi´nin ve yurdumuzun en önemli endüstri ve sanayi yerleşimlerinden biridir. Kocaeli ilinin M.Ö. XII. yy´a kadar olan dönemi karanlıklar içindedir. Tarihçiler, bölge başlangıç tarihini M.Ö. XII. yy. olarak kabul etmektedir. Bölgede, ilk yerleşimlerle ilgili tespitler M.Ö. VIII. yy´a ait olup, bu dönemde adı bilinen en eski yerleşme birimi Astakoz´dur. Astakoz M.Ö. VIII yy. sonlarında Megaralılar tarafından kurulmuş bir Yunan kolonisidir. İzmit´in çekirdeğini teşkil eden Astakoz kenti, Bitinya krallığı döneminde (M.Ö. 262) Nikomedia adı ile bugünkü İzmit´in yerini almıştır. Yunan döneminde orta büyüklükte bir kent olarak görünen il, Roma devrinde önemli bir merkez haline gelmiş ve hızla gelişmiştir. Roma imparatorluğunun ikiye ayrılmasıyla Bizans hakimiyetine giren şehir, depremlerin de etkisiyle ihmale uğramış ehemmiyetini kaybetmiştir. 2. Roma-Bizans Dönemi Roma İmparatoru Diocletian, 284 yılında Nicomedia´yı işgal ederek Roma İmparatorluğu´nun başkenti yaptığı dönemde şehir, Roma, Antakya ve İskenderiye´den sonra dünyanın dördüncü büyük kenti haline geldi. Fakat Büyük Konstantin tarafından İstanbul´un imparatorluğun merkezi yapılması ve İmparator Jüstinyen´in de Kadıköy-İzmit arasındaki yolu askeri nedenlerle kapatarak ulaşımı İznik üzerinden sağlamasıyla Nicomedia, eski önemini kaybetti. 3. Selçuklu Dönemi Kocaeli Türk egemenliğine ilk olarak 11. yüzyılın sonlarında Selçuklular zamanında (1078) geçti. İznik´in Anadolu Selçuklu Devleti´nin başkenti olmasıyla birlikte kentin önemi iyice arttı. Ancak Haçlı Seferleri sırasında kısa bir süre Haçlı Ordusu komutanı Aleksios Komnenos tarafından işgal edilen kentin, Türk egemenliğine kesin olarak geçişi ise Orhan Bey döneminde oldu. Selçuklu döneminden günümüze Haçlı Seferleri´nde yağmalanması nedeniyle kalan eser sayısı oldukça azdır. 4.Osmanlı Dönemi Kocaeli, Osman Bey ve oğlu Orhan Bey´in uç beylerinden Akçakoca tarafından 1337 yılında Osmanlı topraklarına katıldı. Nikomedya Osmanlı egemenliğine geçtikten sonra, önce İznikmid, daha sonra İzmid (İzmit) adını almıştır. Şehir en parlak dönemine Kanuni Sultan Süleyman zamanında ulaştı. 19. yüzyılda İstanbul-İzmit arasında işleyen ve 1873 yılından itibaren de Haydarpaşa-Ankara güzergâhında faaliyet gösteren demiryolunun kente ulaşmasından sonra Kocaeli´nin ticari ve sosyal yaşamı canlanmaya başladı. Kent, 1888 yılında bağımsız sancak oldu ve ismi İzmit olarak değiştirildi. Daha sonra bölgeye fatihi Akçakoca´dan dolayı Akçakoca´nın yurdu manâsına gelen ‘KOCAELİ´ adı verildi. 5. Cumhuriyet Dönemi I. Dünya Savaşı´nın getirdiği yıkımlar sonucu önemini bir süre yitiren ve sırasıyla önce İngilizler (6 Temmuz 1920) ardından Yunanlılar (28 Nisan 1921) tarafından işgal edilen Kocaeli, 28 Haziran 1921 de Türk Orduları tarafından işgalden kurtarıldı. Kocaeli´nin Başiskele, Darıca, Dilovası, Çayırova, İzmit, Derince, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Kartepe ve Körfez olmak üzere toplam on iki ilçesi bulunmaktadır. Kocaeli, Cumhuriyetle birlikte özellikle sanayileşme alanında en hızlı gelişen illerimizden birisi olmuştur. Bunun başlıca nedeni İstanbul´a yakınlığı ve ulaşım imkânlarının çeşitliliğidir. 1934 yılında İzmit´te ilk kağıt üretim tesisi olan İzmit Kağıt Fabrikası açılırken, bunu 1944´te ikinci selüloz ve Kağıt Fabrikası takip etmiş, SEKA tesisleri 1954, 1957 ve 1959´da genişletilmiştir. Böylece günümüze kadar devam eden hızlı bir sanayileşme ile Kocaeli, Türkiye´nin ileri düzeyde sanayi bölgesi durumuna gelmiştir. Ayrıca Kocaeli ile ilgili önemli bir bilgi de, 30 derece meridyeni Köseköy´deki otoyol kavşağı köprüsünün bulunduğu yerde olduğundan tüm Türkiye saatlerini Kocaeli´ne göre ayarlamaktadır.

Görseller

  Kuruma ait festivaller

gastro-izmit-festivali
Gastro İzmit Festivali
Kocaeli İzmit
Tarih: 27.10.2021
Bitiş:31.10.2021
gultepe-mahallesi-gul-festivali
Gültepe Mahallesi Gül Fes..
Kocaeli İzmit
Tarih: 15.10.2020
Bitiş:15.10.2020
izmit-kadin-festivali
İzmit Kadın Festivali
Kocaeli İzmit
Tarih: 02.09.2022
Bitiş:04.09.2022
⇱ Sürükle

Hepsini Sil  

X