Ürgüp Belediyesi

Web
E-posta
: info@urgup.bel.tr
Telefon
: 0(384) 341 40 08
Adres
: Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:40 Ürgüp - Nevşehir
Bölge
: İç Anadolu Bölgesi
İl
: Nevşehir
Diğer
: Yüzölçüm: 563 M² / Posta Kodu: 50350 / Alan Kodu: 384

Ürgüp Kaymakamlığı

Web
E-posta
: urgup@urgup.gov.tr
Telefon
: 0(384) 341 40 01
Adres
: İmran Mahallesi Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı No:44 Ürgüp/NEVŞEHİR

Ürgüp Hakkında

Mazisi tarihi çağlara dayanan Ürgüp´ün tarihini incelemek Kapadokya tarihinin sayfalarını çevirmekle mümkün olur. Bu gün olduğu gibi eski çağlarda da batı-doğu, kuzey-güney yönlerini birbirine bağlar. Doğuya giden Makedonyalılar(Büyük İskender) Romalılar, Fatih ve Yavuzlar, onları takip eden Osmanlı padişahları hep bu yöreden geçmişler ve ikmallerini burada yapmışlardır. Bölge Asurlar döneminde “Katpatuka” klasik çağlarda “Kapadokya” diye anılmıştır. Ürgüp, tüf tabakası ile örtülü bulunması ve çok yumuşak olması, korunmaya büyük yardımcı olması nedeniyle Etiler ve Mısırlılar arasında paylaşılamayan bir alan olmuş, stratejik öneminden dolayı sık sık savaşlar çıkmasına sebep olmuştur. Stratejik değeri ve tabiatın kendisine bahşettiği en uygun şartları toplamış olan Ürgüp ve havalisi, geçmişte çok zengin, hararetli ve renkli hayat sürmüş olduğu arkeolojik tanıklar, tarih kayıtları ve canlı örneklerle sabittir. Hititoloji, Sümeroloji, Eski Diller Fizyolojisi gibi ilim dallarının doğuşuna kadar bilgilerimiz Yunan tarihçilerinin yarı efsanevi bilgileri ile M.Ö. I.Yüzyılı geçmiyordu. 19. Yüzyılda yukarıda saydığımız ilimlerle Kapadokya da yerleşme izleri M.Ö 5000-4000 yıllarına inerek görmek mümkün olmuştur. Yazının Anadolu´ya gelişi, M.Ö 2000 yılında bu yörede ticari koloniler kuran Asurlular tarafından yayılmıştır. M.Ö 1000 yıllarında Hitit Krallığı hüküm sürmüştür. M:Ö altıncı yüzyılda Lidya Krallığı ile birleşen ve büyük uygarlığa sahne olan Kapadokya daha sonra M:Ö 521 yıllarında Pers egemenliğini altına düşmüştür M:Ö 334 yıllarında bölgeden geçen Makedonya Kralı Büyük İskender egemenliği altına girmiş ve Büyük İskender kendi adına bu bölgeyi idare etmek üzere komutanlarından birisini görevlendirmiştir. Görevlendirdiği I. Ariarrathes M.Ö 323 yılında Kapadokya Krallığını kurmuş bu surette egemen, Büyük Kapadokya Krallığı tarih sayfalarındaki yerini almış ve bölgenin tam içinde olan Ürgüp de en parlak devirlerini yaşamıştır. Ürgüp ile Kemerhisar, Kayseri şehirleri de Kapadokya´nın uygar şehirleri arasına girmiştir. Bu dönemde Ürgüp´te 30 bine yakın insan yaşamıştır. Kapadokya Krallığı M.Ö 27 yıllarında Romalıların istilasına uğramış ve Roma İmparatorluğunun bir eyaleti haline gelmiştir. Hıristiyanlığın bu yöreye yerleşmesi ile M.S 53 yılından dan itibaren Hıristiyanlarca kiliseler ve şapeller yapılmış, Yöre Kudüs ve Suriye´ de zulme uğrayan Hıristiyanların sığınak yeri olmuştur. Bilhassa Putperest Roma´nın zulmüne rağmen Hıristiyanlık Ürgüp yöresinde gelişme imkanı bulmuş, gerek Etilerin kazdıkları mağaralara sığınmak ve gerekse volkanik ve erozyonal faaliyetler sonucu meydana gelen vadiler zulümden ve ölümden kaçan ilk Hıristiyanların sığınak yeri olmuştur. M.S 336 yılında Hıristiyanlara Dini özgürlük verilmesi üzerine Kapadokya havalisinde Hıristiyanlık süratle yayılmış, sütun inzivasına çekilen papazların dini merkezi olmuştur. Bu gün gezilebilecek pek çok kilise 5. yüzyıldan itibaren yapılmış, 842 yılında İkonoklazm´ın kalkmasından sonra resimlendirilmeye başlanmıştır.

Görseller

  Kuruma ait festivaller

k-muzik-festivali
K-Müzik Festivali
Nevşehir Ürgüp
Tarih: 29.06.2024
Bitiş:29.06.2024
23-nisan-cocuk-karnavali
23 Nisan Çocuk Karnavalı..
Nevşehir Ürgüp
Tarih: 22.04.2025
Bitiş:22.04.2025
damsa-baraji-senligi
Damsa Barajı Şenliği
Nevşehir Ürgüp
Tarih: 07.07.2024
Bitiş:07.07.2024
kapadokya-urgup-balon-festivali
Kapadokya Ürgüp Balon Fes..
Nevşehir Ürgüp
Tarih: 04.08.2022
Bitiş:07.08.2022
urgup-uluslararasi-bag-bozumu-festivali
Ürgüp Uluslararası Bağ Bo..
Nevşehir Ürgüp
Tarih: 04.09.2024
Bitiş:07.09.2024
⇱ Sürükle

Hepsini Sil  

X