Ayancık Belediyesi

Web
E-posta
: ayancikbelediyesi.@ayancik.bel.tr
Telefon
: 0(368) 613 10 73
Adres
: Yalı Mah. Belediye Cad. Ayancık / SİNOP
Bölge
: Karadeniz Bölgesi
İl
: Sinop
Diğer
: Yüzölçüm: 903 M² / Posta Kodu: 57400 / Alan Kodu: 368

Ayancık Kaymakamlığı

Web
E-posta
: ayancik@ayancik.gov.tr
Telefon
: 0(368) 613 14 00
Adres
: Yalı Mahallesi Hakan Ünsal Caddesi No:25 AYANCIK

Ayancık Hakkında

Ayandon, şimdiki Türkeli ilçesine bağlı Hamamlı köyünün eski adıdır. Tarihi kayıtlarda bir balıkçı köyü olduğu yazılıdır. O zamanlar bir kıyı köyü olan yer, daha sonraları gelişmiş, önce nahiye, ardından da ilçe merkezi olmuştur. Ayancık İlçesinin tarihi ilk çağlara kadar uzanır. Ayancık ve çevresinde yaşayan ilk kavimler Paflogonyalılar, Amazonlar, Akalar ve Dorlardır. İlk çağda Paflogonya Batı Karadeniz bölümünde Biritanya, Pontusya ve Galatya arasında kalan yerdir. Pafogonyalılar bu bölgede bilinen ilk yerli halktır. M.Ö. 1200 yıllarına kadar Etiler´e bağlı, onların korumaları altında yaşamışlardır. Ayancık ve çevresi 11. yüzyılın sonlarında ilk kez Danışmentoğullarının egemenliğine girmiştir. Bölge 1204 te Anadolu Selçuklularının, 1259 da Pervaneoğullarının, 1292 de Candaroğullarının eline geçmiştir. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet Trabzon seferine giderken Sinop ve çevresini Osmanlı Devletine bağlamıştır. Tanzimat Devrine kadar Ayancık ve Çevresi Kastamonu´ ya bağlı dört kadılıktan birinin yönetimi alanı içinde kalmıştır. Tanzimat ile başlayan, daha sonra devam eden yenileşme hareketleri sırasında Ayancık ve çevresinde (Sancak-Kaza) İlçe yönetimi kurulması düşünülmüş, İlçe merkezi olarak da Ayandon (Türkeli İlçesine bağlı Ayazköyü) kabul edilmiştir. Ayancık ve Ayancık Çayının doğusundaki köylere egemen olan Şükrüoğulları 1860 yıllarda Çaylıoğulları ile anlaşarak İlçe merkezinin Ayancık´ a taşınmasını kendi çıkarları ile uygun görmüşler ve 1860´ lı yıllarda bir değirmen ve birkaç önemsiz yapıdan oluşmuş küçük bir yerleşim yeri olan Ayancık, zaman içinde Kaymakamlık ve Askerlik Şubesi gibi resmi kurumların ve bir çok konut ve ticaret yapılarının kurulması ile hızla gelişmiştir. Alman ve Belçika sermayeli kereste fabrikasının 1929 yılında işletilmeye başlanması, bölge ekonomisi ve sosyal hayatında dönüm noktası olmuştur. Ayancık, Cumhuriyetin ilanına kadar Kastamonu İline bağlı iken, Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan idari düzenlemede Sinop İline bağlı İlçe olmuştur

Görseller

  Kuruma ait festivaller

ayancik-kultur-keten-ve-ahsap-festivali
Ayancık Kültür Keten Ve A..
Sinop Ayancık
Tarih: 26.07.2024
Bitiş:28.07.2024
⇱ Sürükle

Hepsini Sil  

X