Pülümür Belediyesi

Web
E-posta
: bilgi@pulumur.bel.tr
Telefon
: 0(428) 441 22 34
Adres
: Merkez Mah. Cemal Süreya Cad. No:1 Kat:1 62700 Pülümür – TUNCELİ
Bölge
: Doğu Anadolu Bölgesi
İl
: Tunceli
Diğer
: Yüzölçüm: 1.476 M² / Posta Kodu: 62700 / Alan Kodu: 428

Pülümür Kaymakamlığı

Web
E-posta
: pulumur@icisleri.gov.tr
Telefon
: 0(428) 441 20 01
Adres
: Merkez Mahallesi, Sağlık Sok. Hükümet Konağı No:3 D:1, 62710 Pülümür/Tunceli

Pülümür Hakkında

Tunceli ilinin tarihi M.Ö. 2200 ´lerde yörede yaşadığı saptanan Saburrular´la (Hurriler) başlar. Çemişgezek yakınlarında Pulur köyünde yapılan kazılarda Taş Devrinden Tunç Devrine kadar üç kültür katmanı bulunduğu saptanmıştır. Yörenin ilk yazılı tarihi Keban gölü kurtarma çalışmaları esnasında elde edilen çivi yazılı tabletlerden anlaşılmış olup, bölgenin İşuva adıyla anıldığı görülmektedir. Hitit´ lerin hakimiyetini M.Ö. V. yy. Med ; M.Ö. V.-III. Yy. da Pers egemenliği izlemiş, M.Ö. 332´de İskender tarafından feth edilmiştir. Ancak Pülümür ilçesinin Kapadokya Krallığı döneminde kurulduğu sanılmaktadır. Kapadokya krallığı M.S. 17 .yüzyılda Romalıların Bölgeye egemen olmasına kadar yaşamıştır. Bu bölge Roma´lılarla Orta Asya kökenli Part´lar arasında savaşlara sahne olmuştur. M.S. 395´de Roma İmparatorluğunun bölünmesinden 639´da Arap´ların eline geçinceye kadar Bizans hakimiyetinde kalmıştır. Halife Hişam döneminde (724-743) Tunceli ve yöresi Hazar Türklerinin saldırılarına uğradı. Aslında Orta Doğu tarihinde Hazarlar 585 yılından evvel görülürler. Anadolu zannedildiği gibi Malazgirt zaferinden sonra değil, çok önceden Türk kavimlerinin göçüne hedef oldu. Hazar´ların Bizans ve Arap´larla yakın ilişkileri olmuştur. 683-686´da Kafkasları aşıp Anadolu´ya giren Hazar akını Doğu Anadolu´da yerleşim göstermiş, 693´de Bizanslarla beraber Abbasilere karşı çarpışmış, bu çarpışmalar 737´de Hazar Kağanının Mervan´ a yenilerek, İslamiyeti kabullenene dek sürmüştür. Hazarlar Bizans ordusu içerisinde yer almış, İmparator Heraklius kızını Hazar Kağanına vermiştir. Selçukluların 1071´de Anadolu´ya girişinden sonra Süleyman Şah Kumandasında Anadolu fethine katılan Mengücek Ahmet Gazi, Erzincan esas olmak üzere Pülümür´ü de içine alan Tunceli Kuzey bölgelerinde Mengücek beyliğini kurdu.1228´de Anadolu Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat, Mengücekleri kendisine bağladı. Horasan ve harzem yörelerinde Moğol baskısının artışı bölgedeki Türk kavimlerini batıya yöneltiyordu. Bu sırada Celalettin Harzem Şah Ahlat´ı alması üzerine Ahlat beyi Alaattin Keykubat´tan haklarının korunmasını istedi. Erzincan´ın Yassıçimen yöresinde yapılan savaşta Celalettin Harzem Şah yenildi. Yanındaki Erzurum beyi tutsak oldu. Alaattin Keykubat ülkenin doğu sınırlarını güçlendirmek amacıyla Harzem´ lilerin sınır boylarına yerleştirdi.

Görseller

  Kuruma ait festivaller

pulumur-bal-festivali
Pülümür Bal Festivali
Tunceli Pülümür
Tarih: 21.08.2021
Bitiş:21.08.2021

⇱ Sürükle

Hepsini Sil  

X