Sorgun Belediyesi

Web
E-posta
: sorgunbelediyesi@hs01.kep.tr
Telefon
: 0(354) 415 12 36
Adres
: Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Meydanı No:1 Sorgun/YOZGAT
Bölge
: İç Anadolu Bölgesi
İl
: Yozgat
Diğer
: Yüzölçüm: 1.769 M² / Posta Kodu: 66700 / Alan Kodu: 354

Sorgun Kaymakamlığı

Web
E-posta
: kaymakamlik@sorgun.gov.tr
Telefon
: 0(354) 415 10 10
Adres
: Yeşilöz Mah.Sefaatli Cad. Hükümet Konağı No:1 Sorgun/Yozgat

Sorgun Hakkında

Anadolu, birçok  göçlere sahne olması, burada birçok devletlerin kurulması ve önemli medeniyetlerin yer alması bakımından dünya tarihinde özel bir değer taşır. Bölgemiz ise bu önemli ülkenin düğüm noktasını teşkil eder. M. Ö. 230’dan sonra, daha önce balkanlardan Anadolu’ya geçmiş olan Galatlar, İç Anadolu’ya yerleştiler. M.Ö.  ikinci asırda, Romalılar birçok fırsattan ustalıkla istifade ederek, “ Asya Eyaleti” ni genişlettiler ve bütün Anadolu’yla beraber bölgemizi de ele geçirdiler. İlçemizde Alişar ve Kerkenez Dağı’nda yapılan inceleme ve kazılarla “ Hitit ve Eski Devirlere” ait daha sağlıklı bilgiler elde edinilmiştir.(Ayrıntılı bilgi ve resim  için burayı tıklayınız) M.Ö. 395 yılında, Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca, Anadolu ve dolayısıyla bölgemiz, Doğu İmparatorluğu’nun (Bizans’ın) payına düştü. Bizanslılar zamanında bu bölgenin “ Pitriya” adıyla anıldığı rivayet edilmektedir. Bu bölge 1071 Malazgirt zaferinden  sonra Türk topraklarına katılmıştır. Önceleri merkezi İznik olarak kurulan (1075 ) Türk Devleti’ ne bağlı Kayseri Beyliği’nin sınırları içerisindeyken, 1127’ den sonra Anadolu Selçuklu Devleti’ne tabii Danişmend Oğulları Beyliği’nin topraklarına katılmıştır. Şeyh Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin halifelerinden Emirci Sultan ( Lakabı Şerefüddin) adı ile anılan Osman Efendi, bu dönemde gelerek bölgenin islâmlaşmasında büyük hizmetler vermiştir. Salmanlı,  Danışman ( Danışman Çiftliği)  Cihanşarlı köyü arazisi içindedir. vs. gibi aile ve köy isimleri Danışmendlilerden gelmektedir. Bölge 12.y.y.’ da ikinci Kılıçarslan Danışmendlilerin hakimiyetine  son verince, Selçuklu hakimiyetine girmiştir. Adı hakkında ileri sürülen rivayetlerden birine göre; Sorgun ismi “ Sor da Kon” dan gelmektedir. Türklere Anadolu’nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zafer’ in den sonra Selçukluların bir kolu olan “Gani Baba, Halil Baba, Baba-Ali ve Bedir Baba” adlarındaki komutanlar birbiri arkasından bu bölgeyi işgâl etmişlerdir. Burayı fetheden Bedir Baba Kuvvetlerinin arkasından gelen komutan, Bedir Babaya şöyle seslenir; “ Bedir, sen konacağın yeri bilmiyorsun. Konacağın yeri “ SOR DA KON”, geldin de Cenevizlilerin pisliğine mi kondun”. İşte ondan sonradır ki “ Sor da Kon” sözü zamanla “ SORGUN” şeklinde konuşulur ve yazılır.      

Görseller

  Kuruma ait festivaller

sorfest
Sorfest
Yozgat Sorgun
Tarih: 10.08.2022
Bitiş:14.08.2022

⇱ Sürükle

Hepsini Sil  

X