Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

festivall.com.tr Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır), festivall.com.tr internet sitesi (Bundan sonra kısaca "festivall" olarak anılacaktır.) ile festivall’a ait https://www.festivall.com.tr (Bundan sonra kısaca “festivall.com.tr" olarak anılacaktır) festivall.com.tr’yi ziyaret edecek internet Kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.
1.festivall.com.tr, Kullanıcılara ülke genelinde haberler, etkinlikler ve içerikler sunan bir internet sitesidir.
2.Kullanıcı, festivall.com.tr’yi ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.
3.Kullanıcı, festivall.com.tr’yi ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, festivall tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.
4.Kullanıcı Facebook hesabına giriş yaparak içeriklerin, haberlerin altında yorum yapabilir.
5.festivall.com.tr alan adı ve alt (sub) alan adlarına ilişkin tüm haklar festivall’a aittir.
6.festivall.com.tr ‘de herkese açık alanlara diğer Kullanıcıları rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesaj ve yorumlar atmak, fotoğraflar paylaşmak yasaktır. Bu yorumlar festivall.com.tr yöneticileri tarafından silinebilir.
7.festivall.com.tr’de yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, festivall.com.tr editörleri tarafından da girilmektedir.
8.festivall.com.tr’de sunulan hizmetleri kullanmak dışında, festivall.com.tr ’de yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, festivall.com.tr ’de yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.
9.festivall, festivall.com.tr’nin belli alanlarını veya kategorilerini, festivall.com.tr’de kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.
10.Kullanıcı, diğer Kullanıcıların festivall.com.tr’yi kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veri tabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer Kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve festivall ile festivall.com.tr’ye zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; festivall tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
11.festivall, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye aykırı davranması, festivall.com.tr’yi kullanırken ya da festivall.com.tr’ye form gönderirken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, festivall.com.tr’de verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya festivall’nin gerekli görmesi halinde festivall.com.tr’yi kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda festivall’nin ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.
12.festivall.com.tr ‘de yer alan fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazılar festivall.com.tr ‘den izin alınmaksızın başka platformlarda kullanılamaz.
13.Tüm mali hakları festivall’ye ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.
14.festivall.com.tr'de yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için festivall.com.tr'in ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, festivall.com.tr'de yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması festivall'in yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.
15.festivall, festivall.com.tr'in virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı festivall'in sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple festivall'den hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
16.festivall, festivall.com.tr'in hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.
17.festivall, festivall.com.tr'de yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya festivall.com.tr üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda festivall'in sorumluluğu bulunmamaktadır.
18.Kullanıcı’nın festivall’a verdiğin bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak festivall’a verdiği veya festivall’nun erişimine onay verdiği bilgilerdir. festivall, Kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak festivall, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.
19.festivall, Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber festivall tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde festivall'in sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, festivall.com.tr’yi her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı’nın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla festivall tarafından kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.
20.Kullanıcı, festivall.com.tr ’yi ziyaret ettiği süre boyunca festivall, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.
21.festivall, zaman zaman festivall.com.tr’yi, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları festivall'in kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak festivall'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak festivall'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
22.Kullanıcı, festivall.com.tr'deki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa festivall.com.tr'in e-posta gönderim listesine kayıt olabilir. Kullanıcı’nın e-posta gönderim listesinden çıkması için ayarlar menüsünden gerekli ayarları yapması yeterlidir.
23.Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; Antalya Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
24.Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, festivall'in defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
25.Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı'nın festivall.com.tr'nin bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile festivall'in bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı'nın festivall.com.tr'ye bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini festivall’a yazılı olarak bildirecektir. festivall'in adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın festivall’a bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve festivall'in bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
26.Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.
27.Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.
28.Bu Sözleşme, festivall.com.tr’ye yeni özellikler eklendikçe veya festivall.com.tr Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın festivall.com.tr’yi her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir. Bu belge, son olarak 06 Aralık 2018 tarihinde güncellenmiştir.

Adres: Şekerhane Mah.Şevket Tokuş Cad. Rami Apt. No:8/3 Alanya/Antalya
Mail: info@festivall.com.tr

Tebligat Adresleri Kullanıcı'nın festivall.com.tr'ye bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle festivall.com.tr' nin Kullanıcı'nın kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, eposta'nın festivall.com.tr tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı'ya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
Turuncu Medya